Ekonomi
Giriş Tarihi : 09-11-2021 16:12   Güncelleme : 09-11-2021 16:12

14/2. ETAP TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLAR İLE EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

14/2. ETAP TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLAR İLE EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

14/2. ETAP TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLAR İLE EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

​İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda, Bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan 14/2. Etap Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Programları hakkında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görev yapan personelleri bilgilendirmek amacıyla toplantı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürümüz Kenan ENGİN, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Programları hakkında yaptığı açıklamada “Bakanlığımızca yürütülmekte olan, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi için yapılacak desteklerin öncelikle milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Programın amacının kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması amaçlanmaktadır. Gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik yatırımlara yönelik olarak hazırlayacakları hibe başvurularının İl ve Bakanlık düzeyinde değerlendirilmeleri sonucunda uygun bulunanlar programa alınacak ve hibeye esas proje tutarlarının % 50’si hibe desteği olarak program bütçesinden karşılanacaktır.” dedi.

İl Müdürümüz Kenan Engin’ in açıklamalarının ardından Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünce ilgili destekler hakkında sunum yapıldı. İlçe Müdürlüklerinde görev yapan personellerin soruları cevaplandırıldıktan sonra toplantı sonlandırıldı.