Eğitim
Giriş Tarihi : 01-10-2021 14:51   Güncelleme : 01-10-2021 14:51

AİCU de Genel Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

2021-2022 eğitim-öğretim yılında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversiteside eğitim-öğretim sürecinin kesintiye uğramadan sürdürülmesi için tüm imkânların seferber edildiğini ifade eden Prof

AİCU de Genel Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

2021-2022 eğitim-öğretim yılında

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversiteside eğitim-öğretim sürecinin kesintiye uğramadan sürdürülmesi için tüm imkânların seferber edildiğini ifade eden Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, derslik, kantin, kütüphane ve tüm sosyal yaşam alanlarının öğrenime hazır hale getirildiğini, risk değerlendirmeleri ve programların yapıldığını, uygulamada yaşanabilecek olası aksaklıkların anında giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerinin sağlığının her şeyden önce geldiğini kaydeden Prof. Dr. KARABULUT, “

Güz yarıyılından itibaren tüm yerleşkelerdeki sınıflarda öğrencilerimiz yükseköğretim kurumlarının önceliği olan yüz yüze eğitimle öğrenimlerine yeniden başlayacaktır. Yüz yüze öğretimle birlikte Kovid-19 salgınının bölgesel ve yerel seyrine göre çevrimiçi uygulamaları da Ağrı İbrahim Çeçen Üniversiteside etkin bir şekilde kullanacaktır. Bu doğrultuda

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversiteside uygulanacak önlemler, eğitim ve öğretim döneminde dikkat edilecek hususlar hakkında yaptığı çalışmalar ve alınan kararların yanı sıra YÖK’ün çerçeve kararlarını içeren rehberler ve salgına yönelik uygulamaları da yol gösterici olacaktır.

Hem kendi sağlığımız için hem de toplum sağlığı açısından akademik ve idari personel ile öğrencilerimizin aşı olmaları büyük önem arz etmektedir. Bu vesileyle buradan bir kez daha bütün mensuplarımıza dersler başlamadan aşılarını tamamlamalarını ve böylece üniversitelerine destek vermelerini özellikle rica ediyorum.

Ayrıca kampüs ortamı ile derslikler ve çalışma salonlarında temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması, dersliklerin mümkün mertebe havalandırılması, ortak kullanım alanlarının periyodik olarak temizlenmesi, sosyal aktivitelerin mümkün olduğunca açık havada sürdürülmesi, sınıflarda kapasite planlamasının yapılması, kalabalık grup çalışmalarından kaçınılması, ders saatlerinin sınırlı tutularak blok derslerin yapılmaması hususlarında da gereken hassasiyetin gösterileceğine inanıyorum” diye konuştu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesiin

YÖK’ün koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ile yaptığı protokol sayesinde dijital verilerle Kovid-19’’u üniversite ölçeğinde takip etme imkânına sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. KARABULUT, “Kampüs, bina girişleri ve gerekli görülen yerlerde HES kodlarının kontrolleri yapılacak, testi pozitf çıkan personel veya öğrencinin durumu Bakanlığın rehberlerine göre temaslı ve yakın temaslı takibi ile yönlendirmeler yapılacaktır” dedi.

Kovid-19 salgını öncesinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversiteside kullanılan uzaktan öğretim yönteminin salgın döneminde tüm programlara yayılması sonucu ciddi bir tecrübe birikiminin oluştuğunu aktaran Prof.

Abdulhalik KARABULUT, “Yeni akademik yılda öğretim elemanlarımız derslerin büyük bir bölümünü sınıflarda yüz yüze anlatacak, bir kısım teorik dersler de senkron (çevrimiçi) olarak öğrencilere sunabilecektir. Uzaktan Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, derslerin video kayıtlarının alınıp öğrenciler tarafından asenkron olarak izlenmesi de sağlanacaktır. Böylece yüz yüze öğretimin yanı sıra online, senkron ve asenkron gibi uzaktan eğitim yöntemleri ile dersler çeşitlendirilmiş bir şekilde yürütülecektir. Salgın süresince bu yöntemlerin bir arada uygulanması öğretimin kesintisiz sürdürülmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Salgın ortamında yüz yüze öğretime geçilirken bizlere düşen en önemli görevlerden biri de eğitim-öğretim süreçlerini kaliteden ödün vermeden takip etmek olacaktır. Akademik birimlerimizce programların ve derslerin içeriklerinin ve çıktılarının açıkça belirlenmesi,  ders yeterlik ölçütlerinin öğrencilerle paylaşılması ve öğrenme süreçlerinin zengin materyallerle desteklenmesi gibi kalite arttırıcı uygulamalar öncelenmelidir.

Bu duygularla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesiin tüm akademik ve idari çalışanları ile sevgili öğrencilerimize yeni akademik yılda sağlık, başarı ve mutluluklar dilerim” diye konuştu..