Spor
Giriş Tarihi : 30-11-2021 15:59   Güncelleme : 30-11-2021 15:59

Sürekli İşçi Alımı Belge Teslimi Hakkında

Sürekli İşçi Alımı Belge Teslimi Hakkında

Sürekli İşçi Alımı Belge Teslimi Hakkında

Asıl sırada başarılı olan adayların 13/12/2021 tarihine kadar aşağıda belirtilen belgeleri İl Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Göreve başlama işlemlerinin yapılabilmesi için geçerli bir mazereti olmadığı  halde  süresi  içerisinde  başvurmayanlar  ile  gerekli  şartları  taşımadığı  sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacak olup, ilgililere yapılacak olan tebligatlarda bu hususa yer verilecektir. Ancak, fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye imkânları bulunmayanlar (mücbir sebeplerine ilişkin belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.                                      İSTENİLEN BELGELER1) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve adres bilgilerine ilişkin yazılı beyan.2) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veyaE-Devlet üzerinden alınmış doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi.3) Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biometrik fotoğraf.4) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan.5) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan.6) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan.7) Güvenlik görevlileri için özel güvenlik kimlik kartı fotokopisi.