Ekonomi
Giriş Tarihi : 27-10-2021 01:29   Güncelleme : 27-10-2021 01:29

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINCA BAŞLATILAN DENETİM SEFERBERLİĞİ KAPSAMINDA GIDA DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINCA BAŞLATILAN DENETİM SEFERBERLİĞİ KAPSAMINDA GIDA DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINCA BAŞLATILAN DENETİM SEFERBERLİĞİ KAPSAMINDA GIDA DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

İlimizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, sağlığın ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Müdürlüğümüzce hassasiyetle yürütülmektedir.

Bu kapsamda Gıda güvenilirliğini sağlamak ve farkındalığını artırmak amacıyla 25-28 Ekim 2021 tarihlerinde Bakanlığımızın talimatıyla 81 İl ve ilçede eş zamanlı olarak Denetim Seferberliği başlatıldı. Denetim seferberliği kapsamında, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görev yapan kontrol görevlileri eşliğinde, İl merkezi olmak üzere ve 7 İlçede faaliyet gösteren gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerinde denetimler yapılmaya devam ediliyor

İlimiz merkezinde gerçekleştirilen denetimlere katılan ve denetimler ilgili açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz Kenan ENGİN; “Bu yıl Bakanlığımız gıda işletmelerinde yapılan rutin denetimlerine ilaveten 25-28 Ekim 2021 tarihleri arasında denetim seferberliği başlatmıştır. Amacımız tüm denetim mekanizmasını aynı anda harekete geçirerek kamuoyunda farkındalık oluşturmak, daha etkin ve verimli bir denetim yapmak dolayısıyla tüketicilerimizin kaliteli ve güvenilir gıda tüketmeleri sağlamaktır. Tüketici sağlığı için gıda işletmelerinde Denetim Seferberliği kapsamında çıkmış olduğumuz yolda tüm gıda, üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerinin denetimini 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağılığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerçekleştiriyoruz. 5996 sayılı Kanun gereğince gıda işletmecisi; ürettiği, işlediği, dağıttığı, depoladığı, satışa ve tüketime sunduğu tüm gıdalarda gıda mevzuatına uygunluğu sağlamak zorundadır. Gıdaların güvenilir olmasında en büyük sorumluluk birincil üretimden başlamak üzere gıdayı üreten, satan, toplu tüketim ile ilgili faaliyet gösteren işletmelerindir. Dolayısıyla bu işletmelerin sahipleri veya tüzel kişiliğin yasal temsilcilerine önemli görevler düşmektedir.  Yapılan resmi kontroller sırasında, işyerinin insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturan uygunsuzluklarının tespiti durumunda idari para cezası uygulanmaktadır. İşyerinin insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturmayan uygunsuzluklarının tespiti durumunda ise eksikliklerini gidermesi için İl Müdürlüğümüzce süre verilmekte, süre sonunda tekrar resmi kontrole tabi tutularak eksikliklerini gidermeyen işletmeler hakkında da idari para cezası uygulanmaktadır. Denetimler hassasiyetle gerçekleştirilmekte olup, seferberlik kapsamında denetime çıkan İl ve İlçe Müdürlükleri gıda kontrol görevlisi personelimize kolaylıklar diliyorum.” dedi.